LISTA WŁADZ

zdjecie prezesa-2

płk. rez. mgr. SELEGA ANDRZEJ

PREZES ZW ZWIR WP im. WOP

 

Lista władz wojewódzkich

Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Szczecinie

Wybrana na I Zjeździe ZWiRWP woj. Zachodniopomorskiego w dniu 8 września 2012 r.

I Zarząd Wojewódzki

A. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego

 1. płk rez. mgr SELEGA Andrzej – prezes

 2. płk sg rez. CZYŻ Janusz – wiceprezes

 3. mjr sg rez. SMOLAŃSKI Józef – wiceprezes

 4. mjr sg rez. PRZYBYSZEWSKI Wojciech – sekretarz

 5. mjr rez. SZWOCHER Zbigniew – ds. Kontaktów

 6. sierż. rez. JANKOWSKI Jan – gospodarz

 7. mgr. Twardowska-Zabójska – Księgowa

B. Członkowie Zarządu

 1. Pani SUPERNAK Luiza

 2. mł. chor. WILK Zbigniew

 3. mjr sg CYBORT Adam

II Wojewódzka Komisja Rewizyjna

 1. kpr. sg rez. LITWIŃSKI Andrzej – przewodniczący

 2. s. kpr.  BOROWSKI Artur

 3. chor. sg REWERS Artur

 PREZESI KÓŁ ZWIĄZKU:

 1. mjr SG. rez. JÓZEF SMOLEŃSKI

 2. mjr SG. rez. WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI

 3. mł. chor. ZBIGNIEW WILK

 4. ppor. ZS MAREK ALEKSANDROWICZ